top of page
Suché trávy vlají ve větru

 Strážce pro asistované bydlení

Chytré funkce a možnosti
 • Stisk červeného tlačítka

 • Neobvyklá teplota nebo vlhkost v místnosti

 • Kritická teplota v okolí zásuvky

 • Neočekávaná spotřeba elektřiny

 • Delší neočekávaná nepřítomnost

 • Monitoring přepínání televize

 • Kouř v místnosti

 • Dlouho otevřené dveře do bytu

 • Neočekávaný hluk

 • Dlouho otevřené okno

 • Delší neotevření skříňky nebo zásuvky s lékovkou

 • Neočekávaná aktivita seniora

 • V místnosti jsou nebo naopak nejsou další osoby

 • V místnosti se neočekávaně dlouho nezměnil stav osvětlení 

 • Informace nefunkčním systému

senior skládá puzzle
Použité prvky v systému
 • Led světlo s barevným okružím

 • Čidlo přítomnosti

 • Červené tlačítko

 • Okenní a dveřní kontakt - bezdrátový

 • Záplavový senzor

 • SIM modem s WIFI na klíč

 • Služba Call service

 • Řízená zásuvka

 • Kouřový detektor

 • Komfortní senzor teploty a CO₂

 • Hlavice k topení

 • Ovládání zámku

 • Ovládání stávajících stropních světel 

 • Uzávěr vody nebo plynu

 • Vzdálený dálkový ovladač TV

 • Audio propojené do chytrého systému

 • Kamera s nočním viděním a citlivým mikrofonem

červené tlačítko a náramek
kresba domácnosti seniora

Syn Pepa, vnučka Janička, kamarádka Líba i pečovatelka Marie se mohou přes chytrou asistenci, že babička Eva je doma v pořádku.


Babička Eva má velké jednoduché červené tlačítko.

 • Jeho stiskem může zhasnout pokud se svítí nebo rozsvítit pokud se nesvítí.

 • Opakovaný nebo dlouhý stisk červeného tlačítka = „Haló něco se děje, potřebuji pomoc “ 

Pepa a Janička v aplikaci si mohou ověřit, že se babička pohybuje po bytě, má v něm teplo, nezapomněla zapnutý el. vařič a že v koupelně není na podlaze moc vody a mnoho dalších věcí.


Pečovatelka si může před návštěvou ověřit, že je její klientka Eva doma.  Babička Eva už hůře slyší, proto zvonek doplní zablikání světlo.


Chytrá asistence zkrátka sleduje chod domácnosti a když zjistí nějaké podezření, pošle Pepovi i Janičce upozornění.


Po zprovoznění chytré asistence si Babička Eva žije dál tak, jak je zvyklá. Na stole nebo na skříňce má jen dřevěný "trámek", který zajišťuje propojení s jejími pečovateli červené tlačítko.

Josef, Janička, Líba i pečovatelka Marie mohou mít  v aplikaci o babičce různě podrobné například tyto informace:

 • Je doma

 • Před 18 minutami chodila po bytě.

 • Má zavřené okno i vchodové dveře.

 • V bytě je mírný hluk (tzn. asi hraje TV nebo rádio)

 • Od rána ještě neotevřela kufřík s lékovkou.

 • Elektrický sporák je už hodinu zapnutý, ale není zaznamenám kouř ani velká teplota.

 • Ve 9:20 byla mimo byt a vrátila se v 11:33
   

kresba lidí
 • pan Josef Novák 53 let, pečující syn (dále jen „Pepa“)

 • paní Jana Slabá 23 let, vnučka (dále jen „Janička“)

 • paní Libuše Svobodová 63 let, kamarádka (dále jen „Líba“)

 • magistra Marie Vostrá, profesionální pečovatelka (dále jen „pečovatelka Marie“)

Příklad využití chytré asistence bydlení
bottom of page